3.3.12

“Ne ikna edici bir intihar girişimidir şimdi gözgöze gelmek.” (s.15)