8.7.11

çünkü geniş omuz forevır, dar omuzlu erkekler kendini yaksın hemen
salaklarffıasdjkaslşd