19.5.11

*Kıskanmak hep tek taraflı mı olmak zorunda?