27.2.11

*Kısırdöngü hakkında bir tez yazmadan ölmek istemem.