15.1.11

sen ve ben, birer özneyiz.
yaşamlarımızda anlam yaratma tasarılarıyla meşgulüz.